ترامپ سیاست‌های اوباما درقبال ایران را ادامه خواهد داد

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:نویسنده و محقق سرشناس آمریکایی در یادداشتی به شباهت‌های موجود در رویکرد اوباما و ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است .