جدیدترین مطالب

نماز باران در بنگلادش

هزاران نفر از مردم بنگلادش روز چهارشنبه در داکا پایتخت این کشور نماز باران خواندند.

کنعانی: اتهامات در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار است

سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ برخی از قضات آرژانتینی را درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده آمیا به شدت محکوم کرده و گفت که اتهامات مطروحه در این پرونده علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار است.

Loading

آیین رونمایی از کتاب

ضرورت توجه جدی به مدیریت آب در برنامه هفتم توسعه

ضرورت توجه جدی به مدیریت آب در برنامه هفتم توسعه

شورای راهبردی آنلاین: دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به در دست تدوین بودن برنامه هفتم توسعه کشور، بر ضرورت توجه جدی و اولویت بخشی به مدیریت آب و همچنین تقویت دیپلماسی آب تاکید کرد.

أحدث الوظائف

نماز باران در بنگلادش

هزاران نفر از مردم بنگلادش روز چهارشنبه در داکا پایتخت این کشور نماز باران خواندند.

کنعانی: اتهامات در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار است

سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ برخی از قضات آرژانتینی را درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده آمیا به شدت محکوم کرده و گفت که اتهامات مطروحه در این پرونده علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار است.

Loading

آیین رونمایی از کتاب

ضرورت توجه جدی به مدیریت آب در برنامه هفتم توسعه

ضرورت توجه جدی به مدیریت آب در برنامه هفتم توسعه

شورای راهبردی آنلاین: دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به در دست تدوین بودن برنامه هفتم توسعه کشور، بر ضرورت توجه جدی و اولویت بخشی به مدیریت آب و همچنین تقویت دیپلماسی آب تاکید کرد.

آیین رونمایی از کتاب

ضرورت توجه جدی به مدیریت آب در برنامه هفتم توسعه

ضرورت توجه جدی به مدیریت آب در برنامه هفتم توسعه

شورای راهبردی آنلاین: دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به در دست تدوین بودن برنامه هفتم توسعه کشور، بر ضرورت توجه جدی و اولویت بخشی به مدیریت آب و همچنین تقویت دیپلماسی آب تاکید کرد.

LATEST CONTENT

نماز باران در بنگلادش

هزاران نفر از مردم بنگلادش روز چهارشنبه در داکا پایتخت این کشور نماز باران خواندند.

کنعانی: اتهامات در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار است

سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ برخی از قضات آرژانتینی را درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده آمیا به شدت محکوم کرده و گفت که اتهامات مطروحه در این پرونده علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار است.

Loading

آیین رونمایی از کتاب

ضرورت توجه جدی به مدیریت آب در برنامه هفتم توسعه

ضرورت توجه جدی به مدیریت آب در برنامه هفتم توسعه

شورای راهبردی آنلاین: دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به در دست تدوین بودن برنامه هفتم توسعه کشور، بر ضرورت توجه جدی و اولویت بخشی به مدیریت آب و همچنین تقویت دیپلماسی آب تاکید کرد.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

نماز باران در بنگلادش

هزاران نفر از مردم بنگلادش روز چهارشنبه در داکا پایتخت این کشور نماز باران خواندند.

کنعانی: اتهامات در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار است

سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ برخی از قضات آرژانتینی را درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده آمیا به شدت محکوم کرده و گفت که اتهامات مطروحه در این پرونده علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار است.

Loading