دور دوم فعالیت‌های این شورا از بیست و هفتم خرداد ماه سال 1393، با تاکید مقام معظّم رهبری بر حضور مؤثرتر شورا در عرصه روابط خارجی با انتصاب اعضای جدید آغاز شد. اعضای کنونی شورا عبارتند از: سیّد کمال خرازی، سعید جلیلی، ابراهیم شیبانی، احمد وحیدی، مهدی مصطفوی و محمد حسین طارمی.

الف) اهداف و وظایف:

اهداف و وظایف شورا عبارتند از:

  • جستجوی افق‌های نو و تدوین راهبردهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، دفاعی – امنیتی و علمی – فرهنگی؛
  • رصد پیشرفت‌ها و موانع فراروی اجرای راهبردها و مفاد سند چشم‌انداز کشور؛
  • تبیین راهبردها و سیاست‌های راهبردی روابط خارجی کشور از طریق تبادل نظر با جمع صاحب نظران و نخبگان؛
  • سیاست گذاری، فرهنگ سازی و توجیه افکار عمومی در خصوص راهبردهای روابط خارجی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و همه امکانات و ابزارهای نوین رسانه‌ای و اطلاع رسانی؛
  • برقراری ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای بین‌المللی و مراکز و شوراهای مشابه در خارج از کشور؛
  • دعوت از مقامات فعلی و سابق خارجی برای ارائه بحث و تبادل نظر در موضوعات راهبردی روابط خارجی.
ب) ساختار :

این نهاد دارای رئیس، چهار کمیسیون و دبیرخانه می‌باشد. ریاست شورا بر عهده سیّد کمال خرازی می‌باشد که با حکم مقام معظّم رهبری به این سمت منصوب شده است.کمیسیون‌های چهارگانه شورا عبارتند از:

  • کمیسیون سیاسی به ریاست سعید جلیلی
  • کمیسیون اقتصادی به ریاست ابراهیم شیبانی
  • کمیسیون دفاعی- امنیتی به ریاست حسین دهقان
  • کمیسیون علمی- فرهنگی به ریاست مهدی مصطفوی

تدوین راهبردها در کمیسیون‌های چهارگانه شورا صورت می‌گیرد.

دبیرخانه شورا عهده‌دار تکمیل چرخه کارشناسی ، تهیه پیش‌نویس مصوبات شورا و نیز پشتیبانی علمی، پژوهشی و خدماتی مناسب از شورا و کمیسیون‌های آن می‌باشد. برقراری ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاه‌های دولتی، نهادها، مؤسسات عمومی غیر دولتی، صاحب نظران، کارشناسان، خبرگان دانشگاهی، حوزوی و نیز بهره‌برداری کامل از محصولات و فرآورده‌های کارشناسی، اطلاعات و تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشورهای جهان از وظایف دبیرخانه می‌باشد. دبیرخانه مسئول اداره یک خزانه اطلاعاتی کارآمد و روز آمد شورا مرکب از پژوهش‌ها و گزارش‌های مهم کارشناسی در ایران و جهان می‌باشد. ریاست دبیرخانه شورا بر عهده سید عباس عراقچی می‌باشد.

ج) فعالیت‌ها:

مهم‌ترین و اصلی‌ترین فعالیت شورا تدوین راهبردهای روابط خارجی در موضوعات مصوب و تقدیم آن به مقام معظّم رهبری است.سخنرانی‌های تخصصی توسط صاحب‌نظران و مقامات خارجی از فعالیت‌های دیگری است که در شورا صورت می گیرد.برگزاری نشست‌های متنوع راهبردی با حضور و مشارکت کارشناسان و خبرگان توسط کمیسیون‌های چهارگانه و دبیرخانه از دیگر فعالیت‌های شوراست.

د) کتابخانه تخصصی:

این کتابخانه به منظور استفاده نخبگان، کارشناسان و جامعه علمی کشور حول موضوع روابط خارجی، خصوصاً مسائل راهبردی تاسیس شده است و با مجموعه قابل توجهی از منابع در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

ه) سایت:

پایگاه اینترنتی شورا علاوه بر انتشار اخبار مربوط به شورا، تحلیل‌ها و نظرات جامعه علمی و نخبگان کشور را در حوزه های راهبردی روابط خارجی منعکس می کند.

نشانی:

ساختمان شماره 1: تهران – خیابان جمهوری- خیابان شهید کشوردوست – کوچه کاشانی-پلاک 1

تلفن:64413131-64413176 دورنگار:66466270

ساختمان شماره2: تهران- پاسداران- بهستان یکم- نبش خیابان رام- پلاک12

تلفن:22546736-22546355   دورنگار:22775315