آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل گفتگوی ژان ایو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه در خصوص مواضع آمریکا و اروپا در قبال ایران با نشریه فرانسوی زبان اکسپرس است.

پرسش: آیا واقعاً تصور می کنید امکان انعقاد توافق جدیدی با ایران برای جایگزین کردن توافق سال ۲۰۱۵ وجود دارد؟

پاسخ: اگرچه ایالات متحده از آن خارج شده است، اما توافق سال ۲۰۱۵ هنوز وجود دارد؛ چرا که این توافق منحصر به کشورهایی نمی باشد که این توافق را امضا نموده اند. ما سعی داریم راهکارهایی پیدا کنیم که به ایران امکان دهد تا در قبال عمل کردن به تعهدات خویش در زمینه هسته ای، بتواند دستیابی به ثمره منابع انرژی خود را ادامه دهد. ولی فراتر از آن، ایرانی‌ها به خوبی می‌دانند که امکان پذیر نیست که ما به موضوع موشک‌های توسعه یافته توسط تهران و تهدیداتی که نسبت به تعادل در منطقه خاورمیانه وجود دارد، نپردازیم. در خصوص این دو نکته، ما همان دغدغه خاطرها و نگرانی های امریکا را داریم. من وقتی به تهران سفر کردم، این نکته را مجددا اعلام کردم و آقای رئیس جمهور ماکرون نیز که با آقای روحانی به طور مرتب تماس دارد، این مساله را به ایشان گفته است.

پرسش: چرا آمریکایی ها دائماً موانع پیش روی این مذاکرات را افزایش می‌دهند؟

پاسخ: ما در خصوص نحوه عمل با ایالات متحده اختلاف نظر داریم. تصمیمات اتخاذ شده توسط واشنگتن، از جمله مجازات‌های فرا سرزمینی، خطر آن را ایجاد می‌کند که عوامل تندرو در نظام ایران تقویت شوند. در حالیکه واشنگتن تصور می‌کند این فشارها می‌تواند زمینه‌های تغییر عملکرد نظام ایران را فراهم آورده و یا حتی موجب تغییر خود نظام شود، ولی ما به این موضوع اعتقادی نداریم. در واقع، آمریکایی ها به دنبال فشار و رویارویی هستند، ولی ما به دنبال فشار و مذاکره می باشیم.

پرسش: آیا ترامپ به فکر سرنگونی نظام (ایران) است؟

پاسخ: او هیچ کاری برای برطرف کردن چنین احساسی انجام نمی دهد.