تمایل فرانسه برای گفتگوی راهبردی دفاعی امنیتی با آلمان

شورای راهبردی آنلاین – رصد: فرانسه به دنبال بازدارندگی هسته‌ای است، چراکه آن را مؤلفه اساسی برای حاکمیت خود و اروپا قلمداد می‌کند.