ترفند خطرناک آمریکا برای حفظ نظامیان پوششی خود در عراق

شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: باقی ماندن نظامیان پوششی آمریکا در عراق در آینده می‌تواند منجر به تشدید شکاف‌ها و اختلافات داخلی در این کشور شود.
طهمورث غلامی – کارشناس مسائل آمریکا