پیامدهای تشدید اختلاف بین روسیه و آمریکا

شورای راهبردی آنلاین – رصد: با نزدیک شدن کارزار انتخاباتی آمریکا، این کشور با بحران سیاست داخلی بی‌سابقه‌ای مواجه شده است.