برچسب: گروه‌های تکفیری

اهداف آمریکا از اتهام زنی‌های بی‌اساس به ایران در عراق

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک استاد دانشگاه واکنش نیروهای عراقی در دفاع از خود و علیه ادامه حضور نیروهای اشغالگر و تجاوزکاران را از حقوق طبیعی آن‌ها دانست و گفت: آمریکا با فرافکنی و متهم کردن ایران به حمایت از گروه‌های حمله کننده به مواضعش در عراق و برنامه‌ریزی حمله، به دنبال بهره‌برداری‌های سیاسی در این کشور است.

ایران دوستی واقعی برای تاجیکستان

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:شاید بتوان گفت اهمیت ارتباطات تاریخی – تمدنی، فرهنگی و زبانی بین ایران و تاجیکستان بر کسی پوشیده نیست؛ ولی دو کشور نتوانسته‌اند بطور مناسب از فراوانی این ارتباطات در راستای روابطی مستحکم، بهره‌گیری کنند. به طوری که اگر به مسیر روابط دو کشور در سال 2016 نگاهی اجمالی بیندازیم، خواهیم دید که پر از سنگلاخ است.