برچسب: گروه‌های اسلام‌گرا

لیبی؛ صحنه جنگ نیابتی ترکیه و مصر

شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: به‌زعم غربی‌ها، هرگونه شکست و عقب‌نشینی نیروهای ژنرال حفتر به معنی شکست مصر و مجموعه کشورهای ارتجاعی عرب است که به‌صورت نیابتی درصدد تأمین منافع غرب در لیبی بوده‌اند و اینک با شکست فاحش نیروهای حفتر، صحنه نبرد را به نیروهای رقیب که موردحمایت ترکیه هستند، واگذار کردند.
جعفر قنادباشی – کارشناس مسائل آفریقا

احتمال حاکم شدن اسلام گرایان تا ۲۰۲۰؟

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: اندیشکده بروکینگز ابتکاری موسوم به «مروری بر گروه‌های اسلام‌گرا» تشکیل داده ‌است و در چارچوب ابتکار یادشده، مجموعه‌ای از سؤالات را در خصوص گروه‌های اسلام‌گرا تهیه کرده و آنها را در اختیار ۱۰ کارشناس قرار داده‌است.