کردستان عراق؛عقب نشینی خودکامگی دربرابر قانون وعقلانیت

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها: مسعود بارزانی با لجاجت همه­ پرسی جدایی­ طلبی کردستان از عراق را در شرایطی برگزار کرد که تمامی کشورهای منطقه­ ای و فرامنطقه­ ای از بیم تأثیرات و تبعات تنش­ زای این رویداد بر معادلات ژئواستراتژیک خاورمیانه، او را از این اقدام نهی کردند و یا خواهان تعویق برگزاری همه­ پرسی شدند.