هزینه اقتصادی جنگ اوکراین از نگاه نهادهای اقتصادی بین‌المللی

شورای راهبردی آنلاین – رصد: از آنجا که فعلا پایانی برای جنگ روسیه در اوکراین متصور نیست، هزینه اقتصادی نبرد روسیه در کانون توجه قرار گرفته است.