کناره‌گیری خانم هیلی، اختیاری یا اجباری؟

شورای راهبردی آنلاین: پشت پرده کناره‌گیری خانم نیکی هیلی از نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در چهارچوب دو گزینه اجباری یا اختیاری قابل تفسیر است.