کاهش فعالیت هسته ای کره شمالی چه نتیجه ای در حضور آمریکا در منطقه دارد؟

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است هر گامی که به سمت کاهش دخالت آمریکایی ها در آسیا منجر شود، مثبت خواهد بود.