معرفی سه کتاب برتر سال در حوزه مطالعات ایران توسط سفارت ایران در لندن

شورای راهبردی آنلاین- همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس سه کتاب برتر در حوزه ی مطالعات ایران را که در سال ٢٠١٧ در انگلیس منتشر شده اند ، معرفی کرد.