ایران ؛ خانه مقابله با آمریکا و اسرائیل

شورای راهبردی آنلاین – رسانه ها:عبدالرحمن نصار، تحلیلگر روزنامه لبنانی الاخبار می گوید: «نقش ایران» در منطقه در مجموع، در خانه مقابله با آمریکایی ها و اسرائیلی ها قرار می گیرد. این مشکل تهران نیست که ریاض یا ابوظبی یا دوحه و دیگر پایتخت ها به اضافه سازمان هایی مثل القاعده و داعش – به رغم مبارزه ظاهری با آمریکا – تصمیم گرفته اند به طور علنی یا مخفیانه در کنار شیطان های بزرگ و کوچک قرار گیرند.