اذعان اندیشکده آمریکایی به تقویت موقعیت منطقه ای ایران

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:اندیشکده آمریکایی «سوفان گروپ» در تحلیلی نوشت که جایگاه و موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه پس از تحولات چند سال اخیر ارتقا یافته است