تلاش محمد بن ‌سلمان برای نمایش قدرت

شورای راهبردی آنلاین – رصد: تحرکات اخیر حکام سعودی می‌تواند شروعی برای تاجگذاری ولیعهد عربستان باشد.