استیصال اروپا در برابر پیامدهای رقابت ترکیه – امارات

شورای راهبردی آنلاین-رصد: ترکیه و امارات درگیر یک دهه دشمنی هستند که در حال تغییر دادن نظم ژئوپلیتیک در خاورمیانه و شمال آفریقا است.