قدرت‌های فرامنطقه ای، منطقه ای و نظم منطقه ای

شورای راهبردی آنلاین: رییس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: ضروری است نظریه جدیدی در باب دفاع مبتنی بر شهادت طلبی و ایمان و عقیده تدوین شود.