تاثیر جنگ اوکراین بر مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان

شورای راهبردی آنلاین – رصد: درحالی‌که همه توجهات جهانی به بحران اوکراین جلب شده است، بن بست بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان به سرعت در حال تغییر است و روسیه و آمریکا در مورد چگونگی واکنش به آن، سردرگم هستند.