آثار جنگ اوکراین بر جاه‌طلبی‌های راهبردی اروپا در قبال ایندوپاسیفیک

شورای راهبردی آنلاین – رصد: تهاجم روسیه به اوکراین این واقعیت را تقویت می‌کند که تنها فرانسه و بریتانیا می‌توانند ایفای نقش اروپا در امنیت ایندوپاسیفیک را رهبری کنند.