مقابله با ویروس کرونا و کمرنگ شدن سیاست در فرانسه

شورای راهبردی آنلاین- رصد: با همه‌گیری ویروس کرونا، زندگی در سراسر جهان دچار مشکل و دشوار شده است. تحولات سیاسی که تنها چند هفته پیش مهم قلمداد می‌شدند، اینک بی‌اهمیت به نظر می‌رسند.