مشکل اروپا و چین؛ نظارت بر سرمایه‌گذاری و کمک دولتی

شورای راهبردی آنلاین – رصد: اقتصاد سرمایه‌داری دولتی چین چالشی برای فضای باز سرمایه‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا است.