وابستگی برجام به مقاومت اروپا در برابر آمریکا

شورای راهبردی آنلاین: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت حفظ برجام به مقاومت اروپا در برابر عهدشکنی‌های آمریکا بستگی خواهد داشت.