دغدغه‌های فضایی استرالیا

شورا آنلاین – ترجمه: استرالیا جایگاه غیرمعمولی در میان کشورهایی دارد که در فضا فعالیت می‌کنند. دولت استرالیا مسئول امور حاکمیتی و دیگر مسئولیت‌های مربوط به حدود 15 درصد از سطح کره زمین شامل باریکه هایی از اقیانوس های هند و اقیانوس جنوبی است؛ مسئولیت‌هایی که به صراحت در معاهدات و دیگر اسناد مشابه ذکر شده‌اند. اینها مناطقی است که امکان نظارت از آنها از فضا به خوبی میسر است.