اضمحلال تدریجی طوفان قاطعیت عربستان!

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها: عبدالباری عطوان، روزنامه نگار رای الیوم در مقاله ای به بررسی پیامدهای سیاسی و نظامی انهدام کشتی عربستان سعودی در نزدیکی سواحل یمن توسط موشک حوثی ها پرداخته است .