ترامپ روانی خطرناک است؟

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: پرسش‌ها و ابهامات فراوانی درباره سلامت روانی دونالد ترامپ مطرح است. بررسی سلامت روانی ترامپ، هم به دلیل خطرناک بودن وی و هم به‌خاطر پیامدهای خطرناک‌تر پنهان ماندن این مساله، حائز اهمیت است.