برچسب: میانجی گری

بایسته‌های گفتگوی احتمالی ایران و عربستان

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه با بیان اینکه شاید بهتر باشد ایران و عربستان به طور مستقیم و بدون میانجی با هم صحبت کنند، گفت: اگر ایران و عربستان بتوانند بر سر چارچوبی به توافق برسند، هم حضور آمریکا در منطقه رو به افول خواهد رفت و هم اینکه سایر قدرت‌های بزرگ که علاقه‌مند هستند در منطقه ما قدرت پیدا کنند و به دنبال تشنج و تشدید رقابتهای منطقه‌ای هستند، قدرت بازی شان کاهش پیدا می‌کند.

چرا امیر کویت تصمیم به میانجی‌گری گرفت؟

َشورای راهبردی آنلاین – رسانه ها: امیر کویت شیخ صباح احمد جابر که بحران مشابه اما کم خطر تری را میان این چهار کشور و کشور قطر در سال ٢٠١۴ مهار کرد به موجب تجربه خود متوجه شد احتمال جنگ بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.