نگرانی اروپا و آمریکا از نوسازی تسلیحات هسته‌ای روسیه

شورای راهبردی آنلاین – رصد: روسیه در حال جایگزینی فن‌آوری‌های هسته‌ای قدیمی خود با فن‌آوری‌های جدیدتر و کارآمدتر است. این موضوع برای آمریکا، اروپا و آینده کنترل تسلیحات هسته‌ای چه پیامدی دارد؟