فرصت‌ها‌ و چالش‌های سیاست نگاه به شرق

شورای راهبردی آنلاین – رصد: پایان جنگ سرد و تشدید تنش‌ها در روابط با غرب، ایران را از غرب دور کرد و به روسیه و چین نزدیک‌تر نمود.