برچسب: مطهرنیا

شکست تلاش‌های ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت

شورای راهبردی آنلاین – رسانه ها: کارشناس روابط بین الملل گفت: آمریکا در نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران به حداکثر خواسته خود یعنی انتشار یک بیانیه یا قطعنامه علیه تهران نرسید و در اقدام خود شکست خورد.

اعمال فشار بر ترامپ با نزدیکی به اروپا

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک کارشناس مسائل بین الملل معتقد است: اختلاف دیدگاه اروپا و آمریکا در دوران ترامپ فضای بیشتری در اختیار تهران می‌گذارد تا چگونگی پیشبرد برجام را مدیریت کند.

ژنوم ژئواستراتژیک ایران، متغیر مورد توجه اتحادیه اروپا در همکاری های بین المللی

شوراآنلاین- گفتگو: یک کارشناس مسائل اروپا گفت: قطعنامه عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران، ناشی از توجه این اتحادیه بر اهمیت و نقش ژنوم ژئواستراتژیک ایران در نظام بین الملل است.