ملت – دولت‌سازی؛ از آثار مهم مدیریت شهید سلیمانی

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، ملت – دولت سازی را یکی از آثار مهم مدیریتی شهید حاج قاسم سلیمانی در سپاه قدس دانست.