وزیر فرانسوی: اروپا نباید دنباله‌روی آمریکا باشد

شورای راهبردی آنلاین – رصد: شرط موفقیت پروژه اروپایی و استمرار آرامش و رفاه شهروندانش، آمادگی و توانایی اروپا برای اقدام در موقع لزوم است.