افزایش قربانیان تحریم‌های آمریکا در دنیا نسبت به قربانیان بمباران اتمی آمریکا

شورای راهبردی آنلاین: دبیر شورای راهبردی روابط خارجی گفت: امروز تعداد قربانیان تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دنیا از تعداد قربانیان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی به مراتب بیشتر شده است.