برچسب: قدرت

پیامدهای بحران کرونا بر مناسبات بین‌المللی و فرصت‌های پیش‌رو

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به همه‌گیری کرونا گفت: با کاهش تمرکز آمریکا بر موضوعات خارجی و رویکرد مناقشه برانگیز با متحدان خود، در کوتاه‌مدت شاهد شکاف بیش‌تر در اتحاد دو سوی آتلانتیک و استقلال عمل بیش‌تر اروپا خواهیم بود.

نقش مولفه‌های جمعیتی در شکل‌گیری قدرت چین و هند

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جمعیت کشور با بیان اینکه «ویژگی‌های جمعیتی هند تا به حال به اندازه چین شرایط دستیابی به صعودهای اقتصادی را نداشته»، گفت: «در عین حال جمعیت چین به دلیل اجرای سیاست تک فرزندی از سال 2025 به بعد شروع روند کاهشی طی می‌کند. بنابراین کاهش نیروی کار چالشی برای رهبران آن و رسیدن به خواسته ابرقدرت شدنش در آینده به حساب می‌آید.»

محدودیت‌های قدرت آمریکا

شورای راهبردی آنلاین – رصد: آمریکا چقدر قدرتمند است؟ آیا آمریکا هنوز هم همان قدرت تک قطبی است که می تواند اراده خود را بر رقبا، متحدان خود و کشورهای بی طرف تحمیل کرده و آنها را (علیرغم میل شان) به همراهی با سیاست هایی وادار سازد که این کشورها آنها را احمقانه، خطرناک و یا صرفا متضاد با منافع خود می دانند؟

آخرین نبرد سلسله چین برای بقا

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: شاید بارزترین ویژگی تاریخ سیاسی چین، گسترش و سقوط ادواری سلسله‌های حاکم بر این کشور بوده ‌است.