سیاست قدرت‌های بزرگ در جهان پسا کرونا

شورای راهبردی آنلاین – رصد: کووید-19 گونه جدید کرونا ویروس که از چین نشات گرفت، جهان را به تعطیلی کشانده است.