برچسب: فاجعه انسانی

دلسوزی های غرب برای حلب نمایشی است

شوراآنلاین – رسانه ها: برگزاری نشست های اضطراری برای سوریه و دلسوزی های نمایشی برای مردم حلب همچون همیشه تحت شعاع «منافع» و «تبعیض هدفمند» قرار دارد.