برچسب: غرب

طراحی غرب برای انحراف در بیداری اسلامی

شورا آنلاین – گفتگو: برنامه‌ی دشمن برای انحراف در حرکت بیداری اسلامی کشورهای منطقه، انذاری بود که رهبر انقلاب، در اولین ماه‌های شروع این حرکت، در سخنان خود در اولین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی، بدان تأکید کردند. امروز با گذشت چند سال از آغاز این تحولات، بهتر می‌توان برنامه‌های دشمن برای ایجاد انحراف در قیام‌های برآمده از بیداری اسلامی مشاهده کرد.

بازگشت غرب به منطق؟

شورا آنلاین – ترجمه: نظریه “پایان تاریخ” فرانسیس فوکویاما، با فرو ریختن دیوار برلین در سال1989، تاثیری محدود، ولی پایدار بر سیاست خارجی کشورهای غربی داشته است. این تاثیر در دوره ای که به جنگ سال 2003 عراق منتهی شد، به اوج خود رسید.