برچسب: طالبان پاکستان

تهدیدها و چالش‌های طالبان پاکستان برای دولت این کشور

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: دیپلمات پیشین کشورمان حمایت‌های اسلام آباد از به قدرت رسیدن طالبان در کابل را همراه با مخاطراتی برای آینده پاکستان دانست و گفت: به حکومت رسیدن طالبان در کابل، افکار قومی حمایت از پشتون را در مناطق پشتون‌نشین و قبایلی پاکستان تهییج می‌کند و این امر چالش بزرگی برای دولت این کشور خواهد بود.

مقابله پاکستان با تروریسم؛ ارتش در مسند قضاوت

شورا آنلاین – ترجمه: حمله دسامبر 2014 به مدرسه و کالج عمومی ارتش در پیشاور پاکستان که موجب کشته شدن 150 نفر شد با محکومیت قریب به اتفاق همه جهان همراه بود. یکی از پیامدهای این ماجرا این بود که دادگاه نظامی ویژه برای محاکمه عوامل حمله تروریستی بر اساس قوانین نظامی و نه بر اساس قانون ضد تروریسم (1997) تشکیل شد. این گزارش به بررسی رژیم حقوقی ضدتروریسم پاکستان قبل از اصلاحیه اخیر می پردازد.    

نگاه هندی به گروه‌های شبه نظامی پاکستان

شورا آنلاین – ترجمه: پس از حمله طالبان به مدرسه ای در پیشاور و کشته شدن بیش از 100 کودک، این برداشت عمومی وجود داشت که دستگاه حاکم و جامعه مدنی در پاکستان در مقابله با تروریسم جدی خواهد بود. قوانین جدیدی به تصویب پارلمان رسید که دادگاه‌های نظامی را مجاز ساخت تا به سرعت پرونده های مربوط به تروریسم را بررسی کنند. حملاتی علیه شبه نظامیان انجام شد و اعدام هایی صورت گرفت و تعدادی از اقدامات تروریستی هم خنثی شد.