مذاکرات سخت بودجه‌ای؛ تضعیف بلندپروازی‌های بین‌المللی اتحادیه اروپا

شورای راهبردی آنلاین- رصد: مذاکرات داغ اتحادیه اروپا در خصوص بودجه هفت‌ساله بعدی، خطر قربانی کردن دستور کار بین‌المللی اتحادیه را به همراه خواهد داشت.