برچسب: شیعیان افغانستان

ضرورت راستی‌آزمایی ادعای تغییر رویکرد طالبان

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: سخنگوی پیشین حزب اسلامی افغانستان با بیان اینکه طالب امروز با گذشته متفاوت است، گفت: در واقع به دلیل اینکه آن‌ها می‌خواهند حکومت کنند، می‌دانند باید پایبند به یکسری اصول و ارزش‌هایی باشند که جهان و مردم افغانستان به آن‌ها حساس هستند.

طالبان در برابر آزمون دشوار دولت‌سازی

شورای راهبردی آنلاین – گفتکو: یک تحلیلگر مسائل افغانستان با بیان اینکه دولت سازی در افغانستان پیچیدگی‌های زیادی دارد، گفت: طالب جنگجو است و توانسته با جنگ معادلات را تغییر دهد، اما برای اینکه کشور را اداره کند، نیاز به تکنوکرات‌ها خواهد داشت؛ تکنوکرات‌هایی که از گروه‌های قومی متفاوت هستند.