اروپا ‌نگران آمریکای یکجانبه‌گرا

شورای راهبردی آنلاین – گزارش تحلیلی: در کمتر از دو سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، شواهد نشان می‌دهد آمریکا و اروپا به همان گستردگی و عمق اقیانوس اطلس درحال دور شدن از یکدیگر هستند.