برچسب: سیاست خارجی ایران

الزامات نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران

شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: همزمان با پیچیده شدن تعاملات بین المللی ایران با غرب، نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته برجسته شده است. «نگاه به شرق» را باید محصول ظهور یک نیروی جدید و قدرتمند در ساخت نظم جهانی دانست؛ نظمی که الزاما دیگر نظم غربی نیست. این نیروی غیرغربی نتیجه جابجایی¬های جریان قدرت در جهان و روند تدریجی شکل¬گیریِ ساختار متنوع‌تری از نظم بین‌المللی است.

پیامدهای بازی جدید قدرت در عربستان

شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: کارشناس مسائل بین المللی معتقد است سیاست‌های داخلی و خارجی که اخیرا ریاض در پیش گرفته، نه تنها منطقه خاورمیانه بلکه جهان را نیز در شوک فرو برده است.

الزامات راهبردی ایران در دوران پساداعش

شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: اگر رویکرد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در دوران پساداعش، حضور جدی‌تر در سطح منطقه‌ است تا بتواند تعیین کننده معادلات آینده باشد، باید رعایت یک سری از الزامات را مدنظر داشته باشد.

مشروح نشست سیاست همسایگی؛ فراتر از دیپلماسی

شورای راهبردی آنلاین: جمهوری اسلامی ایران بعد از چین بیشترین همسایگان خاکی و آبی را دارد، اگرچه در پیچیدگی محیط در مقایسه با چین رتبه اول را دارد، ایران همچنین دارای همسایگانی بسیار ناهمگن در اطراف خود است و به لحاظ تنوع زیست بوم منطقه ای نیز تنوع زیادی در بین همسایگان خود دارد.

چالش های دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در سیاست خارجی ایران

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:تحلیلگران معتقدند دیپلماسی اقتصادی اساسا در حوزه اقتصادی خود به دو بازوی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، به طور جدی نگاه می کند و در حوزه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری هم می تواند به سیاست های یک کشور راهنمایی جدی دهد و عملا رفتاری استراتژیک برای نظام سیاسی فراهم کند. اماچالش های دیپلماسی اقتصادی چیست؟