نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:دکتر محمود سریع‌القلم درمقاله خود می نویسد خاورمیانه همان‌گونه که کی‌گن تبیین می‌کند، فضای رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شده و سطح توافق نیز در آن کاهش پیدا کرده است.