تاثیر تغییر دولت در سیاست خارجی انگلیس؟

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک کارشناس مسائل اروپا با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد با تغییر دولت در بریتانیا در پرونده‌های سیاست خارجی لندن تغییرات قابل توجهی رخ دهد، گفت: ممکن است در مواردی از جمله جنگ اوکراین، حمایت‌های بریتانیا از این کشور اروپای شرقی به علت بحران‌های اقتصادی بریتانیا کاهش یابد.