اروپا به سیاست مخصوص خود در قبال ایران نیاز دارد

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها: مارکو اورهاوس، تحلیلگر فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ چاپ آلمان نوشت دیگر نمی توان بر سیاست خاورمیانه ای آمریکا در دوران رئیس جمهور دونالد ترامپ تکیه کرد. این موضوع نیازمند پاسخی از سوی اروپایی ها می باشد.