پیامدهای اقدام مغایر با اصول و حقوق بین الملل آمریکا علیه سپاه

شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا و سنتکام در لیست گروه‌های تروریستی از سوی ایران، امکان برخورد نظامی میان دو طرف را حال یا به صورت عمدی یا غیرعمدی افزایش می‌دهد و می‌توان گفت اکنون حساس ترین وخطرناک ترین برهه در مناسبات ایران و آمریکا می باشد و می تواند به درگیری نظامی بیانجامد.