شیوع بی‌تفاوتی سیاسی در اروپا

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها: کارشناسان معتقدند شیوع بی تفاوتی سیاسی و اجتماعی در اروپا موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.