آمریکا برگ‌های برنده خود را در سوریه از دست داده است

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:تحلیلگر روابط بین الملل گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی،عربستان سعودی وتروریست ها همه برگ های برنده خود را در سوریه از دست رفته می بینند و برای جلوگیری از این روند ، نمایش موشک باران این کشور را عملیاتی کردند.