برچسب: سهراب سعدالدین

تحلیلی بر بیانیه پایانی نشست سران ناتو در اسپانیا؛ تبعیت بیشتر اروپا از آمریکا در تقابل با روسیه و چین

شورای راهبردی آنلاین- گفتگو: یک کارشناس مسائل اروپا با بیان اینکه آمریکا از فرصت تقابل با روسیه استفاده کرد و در جنگ سرد جدیدی که با چین آغاز کرده است، اروپا را به سمت خود کشید، گفت: ناتو در اجلاس مادرید با زبانی خشن و صریح چین را اولویت استراتژیک دهه آینده خود خواند و روسیه را تهدید مستقیم موجودیتی علیه این سازمان اعلام کرد.

استقلال دفاعی اروپا در حالت کما

شورای راهبردی آنلاین- گفتگو: یک کارشناس مسائل اروپا با بیان اینکه جنگ اوکراین کاملاً به نفع ناتو و به نفع احیای سلطه‌جویی آمریکا به هزینه اروپا تمام شد، گفت: در شرایطی که اروپا چالش‌های متعدد اقتصادی و امنیتی فوری دارد و با چشم‌انداز وحشتناک کاهش قابل‌توجه صادرات گاز روسیه و قیمت‌های بالای انرژی روبرو است، امکان رفتن به سمت ایجاد مکانیسم‌هایی برای استقلال دفاعی شدیدا زیر سؤال رفته است.

استاندارد دوگانه و سیاسی اروپا در قبال حقوق بشر

شورای راهبردی آنلاین- گفتگو: یک کارشناس مسائل اروپا درباره تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه هشت نهاد و مقام ایرانی و استانداردهای دوگانه این اتحادیه در قبال مسئله حقوق بشر گفت: «ژست حقوق بشری از سوی اتحادیه اروپا همواره وجود داشته و آن‌ها بر اساس منافع خود از این ابزار بهره می‌گیرند»